Peerke Donders Lezing

En nog een WordPress site

Aankondiging Peerke Donderslezing 2010

In het Midi Theater aan de Heuvel in Tilburg, spreekt op zondagmiddag 14 november 2010 de Vlaamse politicus, filosoof en schrijver Guy Verhofstadt de 2e Peerke Donderslezing  uit. In zijn lezing buigt hij zich over de vraag ‘Wat betekent het rijke Europa voor het arme Afrika?’

De lezing wordt voorafgegaan door een cultureel programma met onder andere cabaretier Leon van der Zanden, de Nigeriaanse schrijfster Chika Unigwe en de filmmakers 2Ambassadors. Na afloop van Verhofstads optreden zal de Brabantse Commissaris der Koningin Wim van de Donk kort op de lezing reageren.


Guy Verhofstadt was van 1999 tot 2008 premier van België en is vandaag leider van de liberale fractie in het Europees Parlement. Verhofstadt is niet alleen een van de meest spraakmakende Europarlementariers van dit moment. Hij is ook een spraakmakende Europeaan en een wereldburger, die de ‘ondraaglijke tegenstelling tussen arm en rijk in de wereld’ een van de grootste uitdagingen voor de toekomst noemt.

Behalve politicus is Verhofstadt een vooraanstaand intellectueel. Hij publiceerde zes boeken, waaronder vier ‘burgermanifesten’ waarin hij als volks-vertegenwoordiger, minister en premier zijn politieke ideeën verdedigde. Zijn laatste boeken handelen over Europa en op dit moment werkt Verhofstadt aan een boek over ‘wereldburgerschap’ dat zijn magnum opus moet worden.

Guy Verhofstadt begon zijn politieke carrière als volgeling van de Britse premier Margareth Thatcher. Vandaag staat hij bekend als een progressief liberaal die ver over de grenzen van België kijkt.

Als premier voerde Verhofstadt een gedurfd internationaal beleid. België bemoeide zich intensief met centraal Afrika in de hoop een vredesovereenkomst tot stand te brengen tussen de oorlogslanden Congo, Rwanda en Burundi. Ook voerde Belgie een spraakmakende genocidewet in. Met deze wet zouden Belgische rechtbanken buitenlandse staatshoofden kunnen veroordelen voor het schenden van mensenrechten.

In 2002 en 2003  keerde Verhofstadt zich radicaal tegen plannen van de Britse en Amerikaanse regering om Irak binnen te vallen. De Britse premier Blair nam vervolgens wraak door zijn veto tegen Verhofstadt uit te spreken toen deze in 2004 voorzitter van de Europese Commissie wilde worden.

Ontwikkelingssamenwerking is ‘buitengewoon belangrijk’ zegt Verhofstadt in een recent interview. ‘De tegenstelling tussen arm en rijk in

de wereld is onverdraaglijk’. ‘De armoede in de wereld verplicht ons om de wereldeconomie ingrijpend bij te sturen en ontwikkelingssamenwerking veel serieuzer te nemen’.

Europa is volgens Verhofstadt in staat om verschil te maken. En Europa doet dat ook. Een nieuwe buitenlandse dienst van de Europese Unie zal de komende jaren het Europese ontwikkelingsbeleid serieus vorm gaan geven. Maar Europa moet zich, volgens Verhofstadt ook zélf hervormen. Dat geldt met name voor de landbouwsubsidies die Afrikaanse boeren elke toegang tot de Europese markt onmogelijk maken. ‘Nu subsidiëren wij, bij wijze van spreke een Europese koe met twee euro terwijl honderden miljoenen in de derde wereld met één euro per dag rond moeten komen.’

Wim van de DonkWim van de Donk was hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR. Vandaag is hij commissaris van de Koningin in Noord-Brabant.

In 2009 sprak Van de Donk de eerste Peerke Donderslezing uit. In zijn lezing betoogde hij dat wij in het denken over armoedebestrijding en ontwikkeling, niet langer moeten rederen in termen van ‘wij’ en ‘zij’.

Ontwikkeling en gedragsverandering, is een zaak van iedereen. We moeten ontwikkelingshulp of ontwikkelingssamenwerking vervangen door strate-gieën voor mondiale ontwikkeling die ons allemaal raken.

Leon 1Leon van der Zanden is een kind van twee culturen. Zijn moeder komt uit Mauritius, zijn vader uit Helmond.

In de televisieserie ‘Leon in Afrika‘ die Omroep Brabant in het najaar van 2010 uitzendt, reist de cabaretier over het continent op zoek naar plaatsen en projecten waar Brabant en Afrika elkaar tegenkomen. Samen met zijn intellectuele vraagbaak en Afrika-kenner Marcel Schreurs, trekt Leon door Tanzania, Rwanda, Oeganda, Kenia en Malawi.

De mooi gedraaide serie levert ontroerende gesprekken, nieuwe inzichten en veel komische confrontaties op.

Chika 1Chika Unigwe woont in Turnhout, en werd geboren in Enugu, Nigeria. Zij schrijft verhalen, kinder-boeken, poëzie en romans. Haar werk wordt voorgelezen bij de BBC en radio Nigeria.

Haar laatste roman On Black Sisters’ Street vertelt over het lot van Afrikaanse prostituees in het Antwerpse Schipperskwartier.

De Britse krant The Independent oordeelde over On Black Sisters’ Street : ‘dit is een belangrijke en voldragen roman met een sterke nasmaak. Unigwe geeft een stem aan de stemlozen. Ze vertelt de verhalen van mensen die zichzelf als vlees te koop aanbieden, en schenkt waardigheid aan degenen waarvan deze werd gestolen’

2ambassadors 1

De 2ambassadors, dat zijn Peter Sterk en Fedor van Rossem. Beide mannen maken sinds 1995 komische televisie met een absudistische inslag. Hun bekendste serie is stop de derde wereld waarin zij ons beeld van Afrika stevig onder de loep nemen.

Uitgangspunt:  Twee snelle jongens uit de wereld van de reclame reizen af naar Sierra Leone om een spotje te maken over ontwikkelings samenwerking. ‘Iemand moet die lui toch filmen, want zelf kunnen ze het niet.’

Resultaat: publieksprijzen voor Sterk en Van Rossem op internationale documentairefestivals in Italie en de Verenigde Staten en een serie sterke videoclips waarin niet de Afrikanen maar de Hollandse reclamejongens op de hak worden genomen.

Muzikaal wordt de Peerke Donderslezing opgeluisterd door Surinaams Koor Pramisi. Dit kleine, warme ensemble wordt aangevuld met leden van het Parochieel Kerkkoor Goirke, het R.K. Koor Gasgothe en het Gemengd Koor Vredeskerk. Het Surinaams-Tilburgs koor staat onder leiding van Jos Vingerhoets. Het zal enkele delen uitvoeren van de aangrijpende Missa Petrus Donders die in 2009 werd gecomponeerd door Harry Swinkels die de liederen zal begeleiden.

De presentatie is in handen van Meike de Jong en Ralf Bodelier.

jdleeuwncdo

Theme Tweaker by Unreal