Peerke Donders Lezing

En nog een WordPress site

Aankondiging Peerke Donderslezing 2014

TINKEBELL. provoceert. Ze zoekt de blinde vlekken van de moderne samenleving. TINKEBELL. zoekt een publiek dat zwelgt in verontwaardiging over wat anderen doen, maar dat zich geen rekenschap geeft van het eigen handelen. Doorlopend zoekt TINKEBELL. de media op. Het bespelen van kranten, televisie en social media is onderdeel van haar kunstenaarschap. Dat geldt ook voor het losmaken van publieksreacties. TINKEBELL. ontvangt dagelijks doodsbedreigingen en hate mail. Deze berichten stimuleren haar tot nieuwe acties.

kalender_tinkebell Wanneer TINKEBELL. de Filipijnen bezoekt, merkt ze dat tal van oudere, westerse mannen er geen enkel probleem mee hebben zich te laten ‘masseren’ door jonge, Filipijnse vrouwen. Terwijl ze kunnen weten dat deze vrouwen tot seksslavernij worden gedwongen.
TINKEBELL. provoceert met een naaktkalender van zichzelf, met achterop de foto’s de verhalen van twee jonge Filipijnse sekswerkers. Ze vertelt over haar project bij Pauw en Witteman en krijgt volop aandacht van POW nieuws.
De opbrengst van de kalender is bestemd voor de meisjes.

Wanneer TINKEBELL. door het arme deel van de wereld reist, merkt ze dat arme mensen ongevraagd worden geconfronteerd met westerse ontwikkelingshulp. Of deze hulp hen werkelijk helpt, lijkt van ondergeschikt belang.
TINKEBELL. provoceert door twee straatarme gezinnen in de jungle van het Afrikaanse Guinee Bissau ongevraagd aan hypermoderne IKEA-interieurs te helpen.
De ontwikkelingssector trekt zich de kritiek aan en maandelijks schrijft TINKBELL. nu een column in het vakblad OneWorld.

kattentasWanneer TINKEBELL., zelf vegetariër, het jaarlijks verwerken van tien miljard dieren wereldwijd aan de orde wil stellen, kiest zij voor een actie die tot haar meest spraakmakende behoort.
TINKEBELL. provoceert door te melden dat ze haar kat Pinkeltje heeft gedood en verwerkt tot een handtasje. Media in Nederland en daarbuiten reageren vol verontwaardiging.
Dierenactivisten spreken schande van TINKEBELL. Ze ontvangt meer dan 200 duizend, veelal anonieme doodsbedreigingen en hate mail.

dzn_tinkebell_19Wanneer TINKEBELL. de intense haat en bloeddorst in deze internetberichten tot zich door laat dringen, wordt bij haar de nieuwsgierigheid gewekt naar de afzenders ervan.
TINKEBELL. provoceert door duizend van deze berichten te verwerken in haar boek ‘Dearest TINKEBELL.’. Haar collega Coralie Vogelaar zoekt op social media de namen, adressen, foto’s en verdere informatie van de afzenders en drukt deze af naast de teksten.
Met dit project start TINKEBELL. een discussie over de vochtige oksel van het internet.

Wanneer TINKEBELL. ontdekt dat jaarlijks 45 miljoen mannelijke kuikens worden gedood omdat ze geen nut hebben in onze voedselindustrie, brengt ze er zestig naar een ‘ecologische designbeurs’. Daar daagt ze bezoekers uit de haantjes mee naar huis te nemen en hen zo te redden van een gewisse dood. De animo van de bezoekers blijkt gering.
BwI9EChCAAAIZpuTINKEBELL. provoceert door een shredder neer te zetten en te melden dat ze de niet meegenomen kuikens alsnog zal vernietigen. Ze wordt gearresteerd, opgesloten en ondervraagd door de politie. Een rechtszaak dreigt.
De Partij voor de Dieren kaart de actie van TINKEBELL. aan in de Tweede Kamer.

Wanneer TINKEBELL. met politici en wetenschappers spreekt over het voeden van 9 miljard mensen in 2050, ontdekt ze dat dit problematisch zal zijn. Want tegen 2050 zijn de grondstoffen uitgeput waarmee kunstmest wordt gemaakt. En zonder kunstmest is het niet mogelijk om voldoende voedsel te verbouwen. In 2050 dreigt honger voor miljarden mensen.
TINKEBELL. provoceert door zich te laten steriliseren en daarmee zelf een bijdrage te leveren aan het terugbrengen van de overbevolking. Dagblad Trouw doet uitgebreid verslag van haar actie en start daarmee een debat over onze voedselproductie.

Het bespelen van de media is een essentieel onderdeel van TINKEBELL.s kunstprojecten. Door op onverwachte wijze te reageren op maatschappelijke kwesties, genereert zij stormen van publiciteit. Daarmee dwingt ze een nieuw publiek tot nadenken over de kwesties die ze aan de orde stelt.

Ook het uitlokken van rechtszaken is een onderdeel van haar strategie. Een rechterlijke uitspraak over het verwerken van haar kat Pinkeltje tot een handtasje, zou ook een uitspraak over de Nederlandse bont- en leerindustrie betekenen. Een veroordeling van haar poging om de zestig kuikens door een schredder te halen, zou leiden tot een veroordeling van de kuikenindustrie die dagelijks miljoenen dieren door schredders haalt.

Dat alles geldt ook voor het opwekken van publieke verontwaardiging. Door de emoties van mensen op te wekken, schept TINKEBELL. een voedingsbodem voor debat en gesprek.

De 5e Peerke Donderslezing wordt geopend door Mario Jacobs, wethouder Internationale Samenwerking Tilburg.
In het voorprogramma gesprekken en optredens van de componist van de ‘Missa Petrus Donders’Harry SwinkelsVeulpoeper Zjef Naaijkens en de Fanfarette en singer-songwriter Jasper Buiter.
Op de lezing van TINKEBELL. reageert Denis Hendrickx, Abt van Berne.

Door de middag leiden u Linda Mous en Ralf Bodelier.
Zondagmiddag 2 november 2014
Theater de Nwe Vorst
Entree: 7,50 euro in voorverkoop | dagprijs 8,50 euro
Kaartverkoop via theaterkassa van Theater de NWE Vorst of online

Inloop vanaf 14.00, aanvang 15.00 uur

Theme Tweaker by Unreal