Peerke Donders Lezing

En nog een WordPress site

Aankondiging Peerke Donderslezing 2016

Op zondagmiddag 6 november 2016 zal emeritus hoogleraar Gender en Etniciteit prof. dr. Gloria Wekker de 6e Peerke Donderslezing uitspreken. Wekker praat in Tilburg vooral naar aanleiding van haar boek White Innocence: Paradoxes of Colonialism and Race waarin ze ingaat op het (onbewuste) racisme als gevolg van ons koloniaal verleden. ‘Witte onschuld’ volgens Wekker. Nederlanders zien zichzelf als tolerant, en een ieder die dat ter discussie stelt, stuit, onder meer in de pers, op flink veel weerstand.

 

Fotografie Jean van Lingen

Fotografie Jean van Lingen

 

Haar visie is niet onomstreden, zeker niet omdat ze zich ook mengt in de ‘zwarte-pietendiscussie’. Recent liet Wekker van zich horen in het debat over diversiteit (vrouwen, minderheden) op universiteiten. Ook migranten roeren zich actief in het maatschappelijk debat over zaken als etnisch profileren en kansen op werk. De discussie over racisme is daarmee actueler dan ooit.

‘White innocence’ verscheen april dit jaar bij Duke University Press rond haar emeritaat; de kroon op haar carrière als hoogleraar en onderzoeker. Na de Peerke Donders-lezing gaat Gloria Wekker aan de slag met de vertaling van ‘white innocence’ in het Nederlands.

De lezing van Gloria Wekker is op 6 november het hoogtepunt van een uitgebreid en interessant programma. De middag zal worden geopend door Mario Jacobs, wethouder Internationale Samenwerking en Asielbeleid. In het voorprogramma zijn er gesprekken met onder andere Zainab Osman (gemeenteraadslid Wijchen), Wali Alizadah (restaurant Sarban), Halima Özen(Het Ronde Tafelhuis). De lezing van Gloria Wekker zal worden ingeleid door Maureen Jacksonvan RADAR – meldpunt discriminatie. De muzikale omlijsting van deze middag wordt verzorgd door het duo Peer de Graaf en Peto Cadmus. De presentatie van de middag is in handen van Joyce van der Horst (hoofdredacteur Wereldpodium) en Ralf Bodelier.

Centraal in elke Peerke Donderslezing staat de erfenis van Peerke Donders (1809-1887): een Tilburgse missionaris, geboren in een arm weversgezin, die zijn leven in dienst stelde van slaven en melaatsen in Suriname. De Peerke Donders-lezing wil concrete antwoord geven op de vraag hoe wij, als gewone burgers, net als Peerke in zijn tijd, verantwoordelijkheid kunnen dragen in een wereld die alsmaar onoverzichtelijker wordt. Een wereld waarin bovendien één op de zes mensen in extreme armoede en onveiligheid leeft; een armoede die we dagelijks zien op televisie en waarover we lezen in de krant. Kortom: Hoe kunnen ook wij, net als Peerke Donders, wereldburgers, kosmopolieten zijn? Gloria Wekker, van Surinaamse komaf, zal in haar lezing ook ingaan op haar persoonlijke relatie met en visie op Peerke Donders. Zo droeg haar vader zijn leven lang een relikwie van Peerke bij zich.

De Peerke Donderslezing van 2016 wordt georganiseerd in samenwerking met Tilburg University, SNV Brabant Central, Feniks Emancipatie Expertise Centrum Tilburg, Het Ronde Tafelhuis, Radar en Gemeente Tilburg. De lezing maakt deel uit van het Peerke Dondersfestival, waarvan het thema Integratie is: wat kan de migrant zelf doen en wat kan de Nederlandse samenleving doen? Hoe kunnen we beter samen leven waardoor integratie nu beter aan gaan pakken dan in het verleden?

 

Peerke Donderslezing 2016
Zondagmiddag 6 november 2016
MIDI Tilburg, Heuvelring 108
Aanvang 14.00u. Zaal open vanaf 13.30u
Entree € 7,50 in voorverkoop | dagprijs € 8,50 *
Kaartverkoop via de onlinekassa van MIDI Tilburg **

* Voor kinderen is de toegang gratis. Is de entreeprijs te hoog voor u en wilt u toch graag bij de Peerke Donderslezing aanwezig zijn, stuurt u dan een bericht naar informatie@wereldpodium.nu. U ontvangt dan een gratis toegangskaart.

** Aan de verkoop zijn reserveringskosten verbonden.

 

De Peerke Donderslezing 2016 is in samenwerking met Tilburg University, SNV Brabant Central, Feniks Emancipatie & Expertise Centrum Tilburg, Het Ronde Tafelhuis en Radar  en wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Tilburg en Stichting Jacques de Leeuw.

Logo-een-wereld-te-winnen

 

Jacques de Leeuw logo

 

Theme Tweaker by Unreal