Peerke Donders Lezing

En nog een WordPress site

Peerke Donders Paviljoen

Het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg Noord is het enige Nederlandse museum voor naastenliefde. Het vertelt het verhaal van Peerke Donders maar schetst ook een prachtig beeld van de werken van barmhartigheid. Dat zijn de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de gevangenen verlossen, de zieken verzorgen, de vluchtelingen herbergen en de doden begraven.

Jaarlijks organiseert het museum ook wisseltentoonstellingen, variërend van ‘Thuis in Tilburg Noord’ tot ‘Jong in de Cariben’.

Het museum is zich ervan bewust dat het in een Rooms-katholieke traditie staat, maar meent dat dit geen belemmering hoeft te zijn in een pluriforme en seculiere samenleving. Werken van barmhartigheid zijn immers universeel en komen in alle samenlevingen voor. Het zijn veelal de gevestigde religies die hier woorden aan geven. En in Tilburg is dat van oudsher het Rooms-katholicisme.

Het Peerke Donders Paviljoen – museum voor naastenliefde is gevestigd aan de Pater Dondersstraat 20 in Tilburg.

Telefoon:  013 455 72 45.  Bezoek de website van het museum voor alle informatie.

Theme Tweaker by Unreal